Φιλοζωικά Σωματεία

Φιλοζωική ομάδα Σείριος

Ο Σείριος είναι το λαμπρότερο αστέρι στον νυχτερινό ουρανό. Βρίσκεται στον αστερισμό του Μεγάλου Κυνός. Το όνομά του προέρχεται από το ελληνικό “Σείριος” που σημαίνει “φωτεινός”. Η μυθολογία λέει ότι ο Σείριος ήταν ο σκύλος του Γίγαντα Ωρίωνα. Για εμάς ο Σείριος είναι αυτός που ενώνει όλους εμάς και μας δίνει την όρεξη και τη δύναμη για μία νέα, φρέσκια, φωτεινή Φιλοζωική Ομάδα για τα αδέσποτα ζωάκια του Ηρακλείου και όχι μόνο! Όλοι εμείς, απλοί φιλόζωοι, εθελοντές, φροντίζουμε καθημερινά και προσπαθούμε να βρούμε ένα ζεστό σπιτικό στα αδέσποτα της πόλης μας. Θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδέσποτων προέρχεται από δεσποζόμενα, επιδιώκουμε σοβαρές και υπεύθυνες υιοθεσίες όπου ο νέος κηδεμόνας αντιλαμβάνεται την έννοια της ευζωίας του κατοικίδιου του αλλά και την αναγκαιότητα της σήμανσης (microchip) και στείρωσης του. Για εμάς τα παραπάνω αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υιοθεσία ενός ζώου συντροφιάς. Ελπίζοντας σε μία καλύτερη ζωή για αυτά τα πλάσματα, προχωράμε και σας θέλουμε όλους μαζί. Αν έχετε λοιπόν όρεξη, διάθεση και θέλετε και εσείς να αλλάξει κάτι στις τύχες αυτών των αθώων πλασμάτων, επικοινωνείτε μαζί μας στο fo.seirios@yahoo.gr ή στο Facebook
“Φιλοζωική Ομάδα Σείριος Ηρακλείου”

Ζωφόρος

Σκοπός της μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι ο σχεδιασμός ,η υλοποίηση και δημοσιοποίηση δράσεων και ιδεών που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και στην προαγωγή του Πολιτισμού με έμφαση στις δράσεις που αφορούν στην Ζωοφιλία, μέσω δραστηριοτήτων των μελών της αλλά και μέσω της προώθησης συνεργασιών με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, Ιδιώτες και Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Η Ζωφόρος μέσω της συνεργασίας της με την Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.), τη μεγαλύτερη της χώρας, έχει εκπονήσει μια σειρά επιστημονικών, εμπεριστατωμένων και ρεαλιστικών θέσεων για τα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τα ζώα γενικώς (συντροφιάς, παραγωγικά, εργασίας, άγριας πανίδας..) και αγωνίζεται συστηματικά για την υλοποίησή τους, παράλληλα με τον αγώνα  βιώσιμων λύσεων για το Φυσικό μας Περιβάλλον.(www.pfpo.gr)

Η Ζωφόρος συνεργάζεται με επιστήμονες, διανοούμενους, πολιτικούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν και σέβονται τη ζωή στο σύνολό της. Παλεύει με εκείνους, που αντιλαμβάνονται, ότι δεν είμαστε τα μόνα γήινα πλάσματα, τα οποία έχουν δικαιώματα στον Πλανήτη.

Τηλ. 6979913007. Περισσότερα στο http://zophoros.ning.com/

ANIMAL WELFARE ASSOCIATIONS

Animal Welfare Group “Sirius”

Sirius is the brightest star in the night sky. It lies in the Canis Majoris constellation. It was given the Greek name “Sirius”, meaning “glowing”. According to myth, Sirius was giant Orion’s dog. To us, Sirius is the one that unites us all and gives us the desire and strength to organise a new, fresh and bright Animal Welfare Group that cares for strays in Herakleion and beyond! All of us, ordinary animal-loving people, are volunteering and taking care of strays in our city, trying to find a warm place for them to call home. As we feel that most of the stray animals were kept animals initially, we’re promoting serious and responsible adoption, with new owners ensuring the well-being of their new pets and realising the need to microchip and sterilise them. To us the above facts are key requirements for adopting a pet. We are moving ahead with the vision of ensuring a better life for those creatures, and we invite you all to join us. So if you feel the same and want the situation to change for those innocent creatures, please contact us by email to fo.seirios@yahoo.gr or on Facebook
“Herakleion Animal Welfare Group ‘Sirius’”

Zoforos

The purpose of this non-profit society is to plan, implement and advertise actions and ideas contributing to environmental protection and culture promotion, with the emphasis placed on actions on animal welfare by means of activities organised by its members and by promoting partnerships with public and private bodies, individuals and institutions in Greece and abroad.

Zoforos, through its partnership with the Hellenic Philozoic and Environmental Federation, the largest in its kind in Greece, has prepared a number of scientific, thorough and realistic opinions on matters relating to animals in general (pets, productive animals, working animals, wild fauna) and is struggling systematically to put them in practice, while at the same time striving to implement sustainable solutions for our natural environment (www.pfpo.gr)

Zoforos is working together with scientists, intellectuals and politicians who recognise and respect life in all its aspects. It is fighting shoulder to shoulder with people who understand that we humans are not the only creatures with rights on Earth.

Tel. +30 697 991 3007. For more information see http://zophoros.ning.com/